Vloženo: 01.06.2021
Datum události:
21.06.2021

Vážení členové BD Hojná Voda,

dovoluji si vás všechny pozvat na poslední členskou schůzi BD Hojná Voda před jeho vstupem do likvidace. Pozvánka na tuto členskou schůzi je v příloze s uvedením programu. Nejdůležitějším bodem bude projednání vstupu BD do likvidace a volba likvidátora za účasti notáře.

Vloženo: 30.10.2019

Sdělujeme, že společná televizní anténa je již připravena na přechod na příjem televizního signálu DBTV2.

Pro příjem tohoto signálu je nezbytné mít buď již televizi se zabudovaným set-top boxem nebo zakoupení set-top boxu pro příjem nového signálu.

J. Provazníková
předsedkyně představenstva BD

Vloženo: 28.05.2019

Vážení členové bytového družstva,

dovoluji si vás tímto pozvat na členskou schůzi bytového družstva, která se bude konat 19. června 2019 od 19,00 v závodním klubu AERO Vodochody. Hlavním bodem programu bude volba představenstva BD na další funkční období.

V rámci schůze budete také informováni o dalším postupu týkajícího se převodu bytů do vlastnictví.

Věřím, že se (pravděpodobně) poslední členské schůze BD Hojná Voda zúčastnite v hojném počtu, za což předem děkuji.

Za představenstvo BD
Jaroslava Provazníková
předsedkyně představenstva

Vloženo: 22.03.2019
Datum události:
22.03.2019

Sděluji, že dnešním dnem se naše bytové družstvo stalo vlastníkem pozemku pod naším bytovým domem.
Vlastnictví pozemku je podmínkou dalšího postupu, jehož cílem bude převedení bytů do vlastnictví jednotlivých nájemníků.

Nyní bude následovat fáze, kdy bude na Katastr nemovitostí podáno "Prohlášení vlastníka", kterým bude bytový dům rozdělen na jednotlivé bytové jednotky. Po zápisu Prohlášení do Katastru bude následovat zápis nově vzniklého Společenství vlastníků Revoluční 401 do veřejného rejstříku.

Vloženo: 22.03.2019
Datum události:
22.03.2019

Vážení členové bytového družstva,

přes veškeré výzvy a žádosti jsem dnes opět nalezla ve společných prostorách odložený předmět (konkrétně se jedná o vchod 401 A). Uvedený předmět jsem na základě včerejšího upozornění odstranila ze společných prostor a bude se tomu tak dít i nadále.

ZNOVU OPAKUJI SPOLEČNÉ PROSTORY NEJSOU ODKLADIŠTĚ ANI SMEŤÁK!!!
PŘEDMĚTY, KTERÝCH SE CHCETE ZBAVIT, ODHAZUJTE DO POPELNIC NEBO SI ZAJISTĚTE ODVOZ DO SBĚRNÉHO DVORA.

Vloženo: 21.03.2019
Datum události:
21.03.2019

Vážení nájemníci,

jak jistě všichni víte, tak koncem února proběhl úklid společných prostor našeho domu. Byli jste informování na nástěnkách i s prosbou o pomoc. Nakonec celý úklid byl zvládnut ve 4 lidech, z čehož byli tři ženy a jeden muž. TO SVĚDČÍ O MNOHÉM!!!
Nicméně společné prostory byly uklizeny. O to více jsem byla překvapena, že uklizené prostory nevydržely ani měsíc a dnes jsem objevila ve společných prostorách opět odložené předměty.

Vloženo: 23.01.2019

Jak jste si jistě všimli, tak v posledních dvou dnech došlo k přerušení dodávky tepla a teplé vody. Celý problém velmi intenzivně řeším ve spolupráci s firmou DOMOS, a.s., tak aby byla dodávka tepla a teplé vody zajištěna, a to i s ohledem na stávající mrazivé dny.

O dalším postupu a odstranění příčin těchto přerušení vás budu průběžně informovat.

Děkuji za pochopení

Za představenstvo BD
Jaroslava Provazníková

Vloženo: 07.12.2018

Plánovaný úklid společných prostor domu se odkládá na únor příštího roku, a to s ohledem na to, že až do konce ledna není možné objednat přistavení kontejneru na tento odpad. Technické služby zastavili objednávky na přistavení kontejnerů s ohledem na to, že všechny kontejnery budou využity pro potřeby města na povánoční úklid.

Koncem ledna přistavení kontejneru objednáme, o konkrétním termínu budeme informovat. Přistavení kontejneru plánujeme samozřejmě na víkend, tak abychom mohli požádat o pomoc při úklidu společných prostor domu i vás, členy BD.

Vloženo: 07.11.2018

Žádáme všechny členy BD, aby do 30.11.2018 odstranili všechny předměty a věci, které nesmí být uloženy ve společných prostorách jako jsou chodby, kočárkárny a prostory před vchodem do sklepů.
Vemte na vědomí, že po tomto datu budou všechny předměty, které zůstanou uloženy v těchto prostorách a svým charakterem sem nepatří, budou odstraněny bez ohledu na to, komu patří na náklady BD a odvezeny do sběrného dvora.
Nadále pak budou platit pro společné prostory následující pravidla:

Vloženo: 10.09.2018
Datum události:
26.09.2018

Vážení členové bytového družstva Hojná Voda,

Vloženo: 09.07.2018

Dne 25.6.2018 byl schválen na jednání Zastupitelstva Města Odolena Voda prodej pozemku pod naším bytovým domem včetně kupní smlouvy. Cena za pozemek byla schválena na základě znaleckého posudku ve výši 660 tis. Kč. Předpokladem pro realizaci prodeje a podpisu kupní smlouvy je schválení celé transakce členskou schůzí našeho BD, přičemž koupi pozemku za uvedenou cenu musí schválit nadpoloviční většina všech členů BD.

Vloženo: 30.04.2018

Chci vás všechny jménem představenstva informovat, že byly zahájeny kroky k vypracování prohlášení vlastníka a rozdělení našeho domu na bytové jednotky. V průběhu první poloviny května proběhne zaměření 10 vybraných bytů. Jedná se o byty:

a) rozměrově identické, podle kterých budou pak do prohlášení vlastníka zaneseny byty ostatní, tím se tak zefektivní celý postup a měření se tak bude týkat jen vybraných nájemníků, které jsme se snažili vybrat tak, aby byly časově flexibilní.

Vloženo: 25.04.2018

V příloze naleznete zápis z členské schůze BD Hojná Voda z listopadu 2017.

J. Provazníková
předsedkyně představenstva BD

Vloženo: 11.04.2018

Chci vás tímto informovat, že jsme již obdrželi vyúčtování služeb za rok 2017. Některým nájemníkům, které jsme zastihli doma, bylo vyúčtování předáno proti podpisu, ostatním bude zasláno poštou, tak aby bylo prokazatelně nájemníkovi doručeno (je to zákonný požadavek).
Reklamovat lze vyúčtování přímo u správcovské firmy DOMOS.
Přeplatky budou vyplaceny do konce června 2018, a to buď na účet, ze kterého jsou zálohy na služby placeny nebo složenkou u těch nájemníků, kteří účet nemají.

J. Provazníková

Vloženo: 11.04.2018

Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém jednání dne 12.3.2018
schválilo záměr prodeje pozemku pod naším bytovým domem.
Jednání zastupitelstva jsme se na základě pozvání starostky města
také zúčastnili s tím, že jsem měla i možnost veřejně vystoupit k
tomuto záměru a vysvětlit některé okolnosti související s prodejem
pozemku, zejména pokud se týká stanovení kupní ceny, kterou bude ještě
zastupitelstvo schvalovat na některém z příštích zasedání
(pravděpodobně v červnu 2018).

Vloženo: 28.02.2018

Aktuální situace týkající se prodeje pozemku pod naším bytovým domem, který je vlastněn 100% Městem Odolena Voda, je taková, že Rada Města (RM) projednala na svém zasedání dne návrh na prodej tohoto pozemku našemu BD s tím, že tento záměr schválila a postoupila k projednání Zastupitelstvu Města (ZM) - viz zápis z jednání RM č. 4/2018 bod 4.1 na webových stránkách města.

Vloženo: 13.11.2017
Datum události:
13.11.2017

Sděluji, že dne 28.11.2017 se bude konat členská schůze bytového družstva Hojná voda od 19,00 v sále klubu Aero Vodochody s následujícím programem:

1. Zahájení, schválení programu
2. Informace o aktuálním stavu procesu převodu bytů do osobního vlastnictví
3. Návrh na schválení spolupráce s firmou CONSULTUM s. r. o v souvislosti s převodem bytů do osobního vlastnictví.
4. Informace o neuspokojivém stavu střechy a s tím související opravy.
5. Návrh na schválení odměn členů představenstva za rok 2017
6. R ů z n é

Vloženo: 30.06.2017
Datum události:
30.06.2017

Sděluji, že v souladu s usnesením poslední členské schůze je objednán znalecký posudek odborné firmě s cílem posoudit stav střechy na našem bytovém domě. Aktuálně je potvrzena objednávka na jeho zpracování, následně bude podepsána smlouva na zajištění znaleckého posudku. Znalecký posudek byl objednán tak, aby obsahoval kromě popisu současného stavu i návrh na řešení nevyhovujícího stavu (celková nebo dílčí rekonstrukce).

O dalším postupu a výsledcích budu průběžně informovat.

J. Provazníková
předsedkyně představenstva BD Hojná Voda

Vloženo: 14.05.2017
Datum události:
14.05.2017

Vážení členové bytového družstva,

dovolte mi, abych vás jménem představenstva informovala o současném stavu v procesu převodu bytů do osobního vlastnictví a vzniku Společenství vlastníků jednotek.
Jak již víte, tak jsme dostali souhlas Ministerstva místního rozvoje se zkrácením lhůty pro možnost převodu bytů do osobního vlastnictví, což bylo prvním předpokladem zahájení celého procesu.

Požádali jsme tedy Město Odolena Voda jakožto 51% vlastníka našeho BD o převod jeho vlastnického práva na bytové družstvo.

Vloženo: 15.12.2016
Datum události:
23.11.2016

V zápisu z členské schůze BD Hojná voda naleznete všechny závěry členské schůze včetně usnesení k jednotlivým projednávaným bodům, jako je především budoucí změna právní formy (převod na Společenství vlastníků jednotek) a s tím související převod bytů do vlastnictví členů bytového družstva.

V této budeme průběžně publikovat informace o probíhajících jednáních, které se budou týkat privatizace bytů a vzniku Společenství vlastníků jednotek.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687