Informační zpravodaj 2016

Změny v obchodním rejstříku.

Datum události: 

20.06.2016

Změny v zápisu do obchodního rejstříku týkající se našeho bytového družstva jsou již zveřejněny na webových stránkách OR viz www.justice.cz.Byla tak potvrzena

1) změna sídla družstva, které má dnes oficiálně sídlo:

Bytové družstvo Hojná Voda
Revoluční 401
25070 Odolena Voda

2) Složení statutárního orgánu tj. představenstva BD

Jaroslava Provazníková - předsedkyně představenstva
Zdeněk Chudík - místopředseda představenstva
Barbora Ouředníková - členka představenstva

Změny v zápisu v obchodním rejstříku

Na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16.5.2016 se tímto dnem mění zápis údajů v obchodním rejstříku, a to následovně:

1) mění se sídlo bytového družstva na REVOLUČNÍ 401, ODOLENA VODA

2) byly zapsány změny ve složení představenstva bytového družstva

Tyto změny jsou již platné, ale zatím nejsou promítnuty do veřejného rejstříku, kterým je obchodní rejstřík.

J. Provazníková
předsedkyně představenstva BD

Termín výplaty přeplatků za rok 2015

Datum události: 

29.04.2016

Sděluji, že přeplatky za vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2015 budou vyplaceny členům bytového družstva nejpozději do 15. května 2016.

J. Provazníková
předsedkyně představenstva

První krok k převodu bytů do osobního vlastnictví

Datum události: 

29.04.2016

Sdělujeme, že Rada Města Odolena Voda na svém zasedání 2. března 2016 schválila žádost našeho bytového družstva o podání žádosti na Státní fond bytového rozvoje (SFRB) o schválení zkrácení vázací doby trvání nájemního bydlení.

Jinými slovy to znamená, že pokud bude SFRB žádost schválena, může být zahájen proces převodu bytů do osobního vlastnictví a s tím související změna z právní formy bytového družstva na společenství vlastníků dříve než v roce 2022.

Aktuálně ve spolupráci s Městem bude zpracována a podána žádost o schválení zkrácení vázací doby na SFRB.

Žádost o zkrácení vázací doby pro zachování nájemního bydlení

Sdělujeme, že jsme v souladu s rozhodnutím členské schůze ze dne19.11. 2015 požádali Město Odolena Voda o schválení podání žádosti o zkrácení vázací doby na Státní fond bytového rozvoje.

Jedná se o první krok související se záměrem našeho bytového družstva umožnit převod bytového družstva na společenství vlastníků, což umožní převod družstevních bytů do osobního vlastnictví.

Vyúčtování 2015

Datum události: 

14.04.2016

Do konce měsíce dubna obdržíte vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2015 doporučeným dopisem.
Dopisy budou zasílány členů bytového družstva na adresu trvalého bydliště vedenou v seznamu členů.

Výplata přeplatku bude jednotlivým členům BD vyplácena na jejich účty, na které platí pravidelně úhrady za služby spojené s bydlením (nájem).

Případné reklamace k vyúčtování je nutné uplatnit u správce našeho bytového domu, kterým je DOMOS a.s., Revoluční 305, Odolena Voda (klub AERO Odolena Voda)

J. Provazníková
předsedkyně představenstva BD

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)