Informační zpravodaj

Přechod na nový příjem televizního signálu DBTV2

Sdělujeme, že společná televizní anténa je již připravena na přechod na příjem televizního signálu DBTV2.

Pro příjem tohoto signálu je nezbytné mít buď již televizi se zabudovaným set-top boxem nebo zakoupení set-top boxu pro příjem nového signálu.

J. Provazníková
předsedkyně představenstva BD

Pozemek pod domem je již naším vlastnictvím.

Datum události: 

22.03.2019

Sděluji, že dnešním dnem se naše bytové družstvo stalo vlastníkem pozemku pod naším bytovým domem.
Vlastnictví pozemku je podmínkou dalšího postupu, jehož cílem bude převedení bytů do vlastnictví jednotlivých nájemníků.

Nyní bude následovat fáze, kdy bude na Katastr nemovitostí podáno "Prohlášení vlastníka", kterým bude bytový dům rozdělen na jednotlivé bytové jednotky. Po zápisu Prohlášení do Katastru bude následovat zápis nově vzniklého Společenství vlastníků Revoluční 401 do veřejného rejstříku.

Opět odložený předmět ve společných prostorách!!

Datum události: 

22.03.2019

Vážení členové bytového družstva,

přes veškeré výzvy a žádosti jsem dnes opět nalezla ve společných prostorách odložený předmět (konkrétně se jedná o vchod 401 A). Uvedený předmět jsem na základě včerejšího upozornění odstranila ze společných prostor a bude se tomu tak dít i nadále.

ZNOVU OPAKUJI SPOLEČNÉ PROSTORY NEJSOU ODKLADIŠTĚ ANI SMEŤÁK!!!
PŘEDMĚTY, KTERÝCH SE CHCETE ZBAVIT, ODHAZUJTE DO POPELNIC NEBO SI ZAJISTĚTE ODVOZ DO SBĚRNÉHO DVORA.

Přísný zákaz odkládání předmětů ve společných prostorách domu

Datum události: 

21.03.2019

Vážení nájemníci,

jak jistě všichni víte, tak koncem února proběhl úklid společných prostor našeho domu. Byli jste informování na nástěnkách i s prosbou o pomoc. Nakonec celý úklid byl zvládnut ve 4 lidech, z čehož byli tři ženy a jeden muž. TO SVĚDČÍ O MNOHÉM!!!
Nicméně společné prostory byly uklizeny. O to více jsem byla překvapena, že uklizené prostory nevydržely ani měsíc a dnes jsem objevila ve společných prostorách opět odložené předměty.

Informace o aktuálním stavu v dodávce tepla a teplé vody

Jak jste si jistě všimli, tak v posledních dvou dnech došlo k přerušení dodávky tepla a teplé vody. Celý problém velmi intenzivně řeším ve spolupráci s firmou DOMOS, a.s., tak aby byla dodávka tepla a teplé vody zajištěna, a to i s ohledem na stávající mrazivé dny.

O dalším postupu a odstranění příčin těchto přerušení vás budu průběžně informovat.

Děkuji za pochopení

Za představenstvo BD
Jaroslava Provazníková

Úklid společných prostor domu

Plánovaný úklid společných prostor domu se odkládá na únor příštího roku, a to s ohledem na to, že až do konce ledna není možné objednat přistavení kontejneru na tento odpad. Technické služby zastavili objednávky na přistavení kontejnerů s ohledem na to, že všechny kontejnery budou využity pro potřeby města na povánoční úklid.

Koncem ledna přistavení kontejneru objednáme, o konkrétním termínu budeme informovat. Přistavení kontejneru plánujeme samozřejmě na víkend, tak abychom mohli požádat o pomoc při úklidu společných prostor domu i vás, členy BD.

VÝZVA - ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR NAŠEHO DOMU

Žádáme všechny členy BD, aby do 30.11.2018 odstranili všechny předměty a věci, které nesmí být uloženy ve společných prostorách jako jsou chodby, kočárkárny a prostory před vchodem do sklepů.
Vemte na vědomí, že po tomto datu budou všechny předměty, které zůstanou uloženy v těchto prostorách a svým charakterem sem nepatří, budou odstraněny bez ohledu na to, komu patří na náklady BD a odvezeny do sběrného dvora.
Nadále pak budou platit pro společné prostory následující pravidla:

Prodej pozemku pod bytovým domem schválen!

Dne 25.6.2018 byl schválen na jednání Zastupitelstva Města Odolena Voda prodej pozemku pod naším bytovým domem včetně kupní smlouvy. Cena za pozemek byla schválena na základě znaleckého posudku ve výši 660 tis. Kč. Předpokladem pro realizaci prodeje a podpisu kupní smlouvy je schválení celé transakce členskou schůzí našeho BD, přičemž koupi pozemku za uvedenou cenu musí schválit nadpoloviční většina všech členů BD.

Prohlášení vlastníka a rozdělení na bytové jednotky

Chci vás všechny jménem představenstva informovat, že byly zahájeny kroky k vypracování prohlášení vlastníka a rozdělení našeho domu na bytové jednotky. V průběhu první poloviny května proběhne zaměření 10 vybraných bytů. Jedná se o byty:

a) rozměrově identické, podle kterých budou pak do prohlášení vlastníka zaneseny byty ostatní, tím se tak zefektivní celý postup a měření se tak bude týkat jen vybraných nájemníků, které jsme se snažili vybrat tak, aby byly časově flexibilní.

Vyúčtování 2017

Chci vás tímto informovat, že jsme již obdrželi vyúčtování služeb za rok 2017. Některým nájemníkům, které jsme zastihli doma, bylo vyúčtování předáno proti podpisu, ostatním bude zasláno poštou, tak aby bylo prokazatelně nájemníkovi doručeno (je to zákonný požadavek).
Reklamovat lze vyúčtování přímo u správcovské firmy DOMOS.
Přeplatky budou vyplaceny do konce června 2018, a to buď na účet, ze kterého jsou zálohy na služby placeny nebo složenkou u těch nájemníků, kteří účet nemají.

J. Provazníková

Stránky

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)