Informační deska

Prodej pozemku pod bytovým domem schválen!

Dne 25.6.2018 byl schválen na jednání Zastupitelstva Města Odolena Voda prodej pozemku pod naším bytovým domem včetně kupní smlouvy. Cena za pozemek byla schválena na základě znaleckého posudku ve výši 660 tis. Kč. Předpokladem pro realizaci prodeje a podpisu kupní smlouvy je schválení celé transakce členskou schůzí našeho BD, přičemž koupi pozemku za uvedenou cenu musí schválit nadpoloviční většina všech členů BD.
Schválení prodeje pozemku je výsledkem dlouhodobého úsilí představenstva BD a tento výsledek považuji za úspěch, který je základem pro další postup. Členskou schůzi, kde hlavním bodem jednání bude návrh na schválení koupě pozemku a kupní smlouvy, plánujeme uskutečnit v září 2018. O konkrétním termínu budete včas informováni. Vlastnictví pozemku je nezbytným předpokladem pro další postup pro vznik Společenství vlastníků a převod bytů do vlastnictví členů BD. Prostředky na úhradu kupní ceny má Bytové družstvo k dispozici.

Pokud se týká dalšího postupu týkajícího se převodu bytů do vlastnictví a vznik Společenství vlastníků, tak orgánům Města byl předán návrh smlouvy o převodu bytů do vlastnictví a Prohlášení vlastníka. Oba dokumenty budou projednávány na jednání Rady Města a následně v Zastupitelstvu Města pravděpodobně na jeho jednání v závěru července.

Jaroslava Provazníková
předsedkyně představenstva

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)