Informační zpravodaj 2017

Upozornění - postup při pronájmu bytu členem BD

V souvislosti se zjištěním, že se objevují případy, kdy jsem zcela náhodně zjistila, že v domě jsou noví "nájemníci", u nichž nebyl představenstvem schválen vznik podnájemního vztahu, upozorňuji na to, že člen bytového družstva je povinen v případě pronájmu svého družstevního bytu v souladu se zákonem a Stanovami BD požádat písemně představenstvo o souhlas s podnájmem a následně pak na základě souhlasu uzavřít regulérní podnájemní smlouvu.

Znalecký posudek na stav střechy

Datum události: 

30.06.2017

Sděluji, že v souladu s usnesením poslední členské schůze je objednán znalecký posudek odborné firmě s cílem posoudit stav střechy na našem bytovém domě. Aktuálně je potvrzena objednávka na jeho zpracování, následně bude podepsána smlouva na zajištění znaleckého posudku. Znalecký posudek byl objednán tak, aby obsahoval kromě popisu současného stavu i návrh na řešení nevyhovujícího stavu (celková nebo dílčí rekonstrukce).

O dalším postupu a výsledcích budu průběžně informovat.

J. Provazníková
předsedkyně představenstva BD Hojná Voda

Vyúčtování služeb za bydlení za rok 2016

Datum události: 

25.05.2017

Sděluji, že v nejbližších dnech obdržíte přeplatky za vyúčtování služeb za bydlení za rok 2016. Výplatu přeplatků zajišťuje aktuálně správcovská firma DOMOS s.r.o.

Jaroslava Provazníková
předsedkyně představenstva BD

Informace o pokračování procesu převodu bytů do osobního vlastnictví a vzniku SVJ

Datum události: 

14.05.2017

Vážení členové bytového družstva,

dovolte mi, abych vás jménem představenstva informovala o současném stavu v procesu převodu bytů do osobního vlastnictví a vzniku Společenství vlastníků jednotek.
Jak již víte, tak jsme dostali souhlas Ministerstva místního rozvoje se zkrácením lhůty pro možnost převodu bytů do osobního vlastnictví, což bylo prvním předpokladem zahájení celého procesu.

Požádali jsme tedy Město Odolena Voda jakožto 51% vlastníka našeho BD o převod jeho vlastnického práva na bytové družstvo.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)