Členské schůze

Pozvánka na členskou schůzi BD Hojná Voda

Vážení členové bytového družstva,

dovoluji si vás tímto pozvat na členskou schůzi bytového družstva, která se bude konat 19. června 2019 od 19,00 v závodním klubu AERO Vodochody. Hlavním bodem programu bude volba představenstva BD na další funkční období.

V rámci schůze budete také informováni o dalším postupu týkajícího se převodu bytů do vlastnictví.

Věřím, že se (pravděpodobně) poslední členské schůze BD Hojná Voda zúčastnite v hojném počtu, za což předem děkuji.

Za představenstvo BD
Jaroslava Provazníková
předsedkyně představenstva

Pozvánka na členskou schůzi BD Hojná Voda

Datum události: 

26.09.2018

Vážení členové bytového družstva Hojná Voda,

Zápis z členské schůze BD 2017

V příloze naleznete zápis z členské schůze BD Hojná Voda z listopadu 2017.

J. Provazníková
předsedkyně představenstva BD

Členská schůze BD Hojná Voda 2017

Datum události: 

13.11.2017

Sděluji, že dne 28.11.2017 se bude konat členská schůze bytového družstva Hojná voda od 19,00 v sále klubu Aero Vodochody s následujícím programem:

1. Zahájení, schválení programu
2. Informace o aktuálním stavu procesu převodu bytů do osobního vlastnictví
3. Návrh na schválení spolupráce s firmou CONSULTUM s. r. o v souvislosti s převodem bytů do osobního vlastnictví.
4. Informace o neuspokojivém stavu střechy a s tím související opravy.
5. Návrh na schválení odměn členů představenstva za rok 2017
6. R ů z n é

Zápis z členské schůze BD Hojná Voda 23. listopadu 2016

Datum události: 

23.11.2016

V zápisu z členské schůze BD Hojná voda naleznete všechny závěry členské schůze včetně usnesení k jednotlivým projednávaným bodům, jako je především budoucí změna právní formy (převod na Společenství vlastníků jednotek) a s tím související převod bytů do vlastnictví členů bytového družstva.

V této budeme průběžně publikovat informace o probíhajících jednáních, které se budou týkat privatizace bytů a vzniku Společenství vlastníků jednotek.

Můžeme zahájit proces převodu bytů do osobního vlastnictví

Bytové družstvo Hojná Voda obdrželo souhlas Ministerstva pro místní rozvoj k naší žádosti o zkrácení vázací doby, kdy muselo být zachováno nájemní bydlení s ohledem na spoluúčast státu na financování výstavby bytového domu. Souhlas MMR je v příloze.

Souhlas MMR se zkrácením vázací doby je prvním předpokladem pro přechod z právní formy bytového družstva na Společenství vlastníků jednotek a současně převod bytů do osobního vlastnictví.

Celý proces bude náročný a předpokládá se, že bude trvat nejméně 1 rok.

Pozvánka na členskou schůzi 23.11.2016

Představenstvo BD Hojná Voda zve tímto všechny své členy na členskou schůzi, která se bude konat
23. listopadu 2016 od 19,00 v závodním klubu AERO Vodochody.

Program členské schůze mimo jiné obsahuje i bod týkající se informace o průběhu vyřizování žádosti o zkrácení vázací doby. Pokud bude žádost vyřízena kladně, tak může být zahájen proces převodu bytového družstva na Společenství vlastníků jednotek a převod bytů do osobního vlastnictví.

VYZÝVÁME VŠECHNY ČLENY BYTOVÉHO DRUŽSTVA K HOJNÉ ÚČASTI NA ČLENSKÉ SCHŮZI.

Změna v obsazení představenstva bytového družstva

Sděluji, že pan Zdeněk CHUDÍK, stávající člen a místopředseda představenstva, písemně oznámil, že k datu konání letošní členské schůze ukončí svou činnost v těchto funkcích.

Na členské schůzi plánované na listopad 2016 bude tedy volen nový člen představenstva, tak aby představenstvo mohlo plnit svou činnost i nadále.

TERMÍN KONÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BUDE OZNÁMEN JAK NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, TAK I NA NÁSTĚNKÁCH V DOMĚ, včetně programu letošní členské schůze.

J. Provazníková

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)