Informační deska

Členská schůze BD Hojná Voda 2017

Datum události: 

13.11.2017

Sděluji, že dne 28.11.2017 se bude konat členská schůze bytového družstva Hojná voda od 19,00 v sále klubu Aero Vodochody s následujícím programem:

1. Zahájení, schválení programu
2. Informace o aktuálním stavu procesu převodu bytů do osobního vlastnictví
3. Návrh na schválení spolupráce s firmou CONSULTUM s. r. o v souvislosti s převodem bytů do osobního vlastnictví.
4. Informace o neuspokojivém stavu střechy a s tím související opravy.
5. Návrh na schválení odměn členů představenstva za rok 2017
6. R ů z n é

Registrace členů družstva na presenční listině bude zahájena v 18,30 na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost člena BD.
V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem člena družstva, kterého zastupuje. Bez úředně ověřené plné moci není účast zástupce člena BD přípustná.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní informace, prosím o hojnou účast, za kterou předem děkuji.

Za představenstvo BD
Jaroslava Provazníková
předsedkyně představenstva

Příloha: 

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)