Členské schůze 2016

Zápis z členské schůze BD Hojná Voda 23. listopadu 2016

Datum události: 

23.11.2016

V zápisu z členské schůze BD Hojná voda naleznete všechny závěry členské schůze včetně usnesení k jednotlivým projednávaným bodům, jako je především budoucí změna právní formy (převod na Společenství vlastníků jednotek) a s tím související převod bytů do vlastnictví členů bytového družstva.

V této budeme průběžně publikovat informace o probíhajících jednáních, které se budou týkat privatizace bytů a vzniku Společenství vlastníků jednotek.

Můžeme zahájit proces převodu bytů do osobního vlastnictví

Bytové družstvo Hojná Voda obdrželo souhlas Ministerstva pro místní rozvoj k naší žádosti o zkrácení vázací doby, kdy muselo být zachováno nájemní bydlení s ohledem na spoluúčast státu na financování výstavby bytového domu. Souhlas MMR je v příloze.

Souhlas MMR se zkrácením vázací doby je prvním předpokladem pro přechod z právní formy bytového družstva na Společenství vlastníků jednotek a současně převod bytů do osobního vlastnictví.

Celý proces bude náročný a předpokládá se, že bude trvat nejméně 1 rok.

Pozvánka na členskou schůzi 23.11.2016

Představenstvo BD Hojná Voda zve tímto všechny své členy na členskou schůzi, která se bude konat
23. listopadu 2016 od 19,00 v závodním klubu AERO Vodochody.

Program členské schůze mimo jiné obsahuje i bod týkající se informace o průběhu vyřizování žádosti o zkrácení vázací doby. Pokud bude žádost vyřízena kladně, tak může být zahájen proces převodu bytového družstva na Společenství vlastníků jednotek a převod bytů do osobního vlastnictví.

VYZÝVÁME VŠECHNY ČLENY BYTOVÉHO DRUŽSTVA K HOJNÉ ÚČASTI NA ČLENSKÉ SCHŮZI.

Změna v obsazení představenstva bytového družstva

Sděluji, že pan Zdeněk CHUDÍK, stávající člen a místopředseda představenstva, písemně oznámil, že k datu konání letošní členské schůze ukončí svou činnost v těchto funkcích.

Na členské schůzi plánované na listopad 2016 bude tedy volen nový člen představenstva, tak aby představenstvo mohlo plnit svou činnost i nadále.

TERMÍN KONÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BUDE OZNÁMEN JAK NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, TAK I NA NÁSTĚNKÁCH V DOMĚ, včetně programu letošní členské schůze.

J. Provazníková

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)