Informační zpravodaj 2018

Úklid společných prostor domu

Plánovaný úklid společných prostor domu se odkládá na únor příštího roku, a to s ohledem na to, že až do konce ledna není možné objednat přistavení kontejneru na tento odpad. Technické služby zastavili objednávky na přistavení kontejnerů s ohledem na to, že všechny kontejnery budou využity pro potřeby města na povánoční úklid.

Koncem ledna přistavení kontejneru objednáme, o konkrétním termínu budeme informovat. Přistavení kontejneru plánujeme samozřejmě na víkend, tak abychom mohli požádat o pomoc při úklidu společných prostor domu i vás, členy BD.

VÝZVA - ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR NAŠEHO DOMU

Žádáme všechny členy BD, aby do 30.11.2018 odstranili všechny předměty a věci, které nesmí být uloženy ve společných prostorách jako jsou chodby, kočárkárny a prostory před vchodem do sklepů.
Vemte na vědomí, že po tomto datu budou všechny předměty, které zůstanou uloženy v těchto prostorách a svým charakterem sem nepatří, budou odstraněny bez ohledu na to, komu patří na náklady BD a odvezeny do sběrného dvora.
Nadále pak budou platit pro společné prostory následující pravidla:

Prodej pozemku pod bytovým domem schválen!

Dne 25.6.2018 byl schválen na jednání Zastupitelstva Města Odolena Voda prodej pozemku pod naším bytovým domem včetně kupní smlouvy. Cena za pozemek byla schválena na základě znaleckého posudku ve výši 660 tis. Kč. Předpokladem pro realizaci prodeje a podpisu kupní smlouvy je schválení celé transakce členskou schůzí našeho BD, přičemž koupi pozemku za uvedenou cenu musí schválit nadpoloviční většina všech členů BD.

Prohlášení vlastníka a rozdělení na bytové jednotky

Chci vás všechny jménem představenstva informovat, že byly zahájeny kroky k vypracování prohlášení vlastníka a rozdělení našeho domu na bytové jednotky. V průběhu první poloviny května proběhne zaměření 10 vybraných bytů. Jedná se o byty:

a) rozměrově identické, podle kterých budou pak do prohlášení vlastníka zaneseny byty ostatní, tím se tak zefektivní celý postup a měření se tak bude týkat jen vybraných nájemníků, které jsme se snažili vybrat tak, aby byly časově flexibilní.

Vyúčtování 2017

Chci vás tímto informovat, že jsme již obdrželi vyúčtování služeb za rok 2017. Některým nájemníkům, které jsme zastihli doma, bylo vyúčtování předáno proti podpisu, ostatním bude zasláno poštou, tak aby bylo prokazatelně nájemníkovi doručeno (je to zákonný požadavek).
Reklamovat lze vyúčtování přímo u správcovské firmy DOMOS.
Přeplatky budou vyplaceny do konce června 2018, a to buď na účet, ze kterého jsou zálohy na služby placeny nebo složenkou u těch nájemníků, kteří účet nemají.

J. Provazníková

Prodej pozemku pod bytovým domem - další vývoj

Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém jednání dne 12.3.2018
schválilo záměr prodeje pozemku pod naším bytovým domem.
Jednání zastupitelstva jsme se na základě pozvání starostky města
také zúčastnili s tím, že jsem měla i možnost veřejně vystoupit k
tomuto záměru a vysvětlit některé okolnosti související s prodejem
pozemku, zejména pokud se týká stanovení kupní ceny, kterou bude ještě
zastupitelstvo schvalovat na některém z příštích zasedání
(pravděpodobně v červnu 2018).

Informace o postupu v jednání o prodeji pozemku pod naším bytovým domem do vlastnictví BD

Aktuální situace týkající se prodeje pozemku pod naším bytovým domem, který je vlastněn 100% Městem Odolena Voda, je taková, že Rada Města (RM) projednala na svém zasedání dne návrh na prodej tohoto pozemku našemu BD s tím, že tento záměr schválila a postoupila k projednání Zastupitelstvu Města (ZM) - viz zápis z jednání RM č. 4/2018 bod 4.1 na webových stránkách města.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)