Informační deska

VÝZVA - ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR NAŠEHO DOMU

Žádáme všechny členy BD, aby do 30.11.2018 odstranili všechny předměty a věci, které nesmí být uloženy ve společných prostorách jako jsou chodby, kočárkárny a prostory před vchodem do sklepů.
Vemte na vědomí, že po tomto datu budou všechny předměty, které zůstanou uloženy v těchto prostorách a svým charakterem sem nepatří, budou odstraněny bez ohledu na to, komu patří na náklady BD a odvezeny do sběrného dvora.
Nadále pak budou platit pro společné prostory následující pravidla:

- společné prostory jako jsou chodby, schodiště musí být z bezpečnostních důvodů prázdné
- v kočárkárnách mohou být uloženy pouze a výhradně kočárky, kola a event. invalidní vozíky

Zda jsou společné prostory využívány dle těchto pravidel bude průběžně kontrolováno a pokud bude zjištěno uložení předmětu, který sem nepatří, bude muset být bezodkladně odstraněn.

VEMTE, PROSÍM, NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNÉ PROSTORY NEJSOU ODKLADIŠTĚ PRO NEPOTŘEBNÉ VĚCI NÁJEMNÍKŮ A ŽE MUSÍ BÝT VYUŽÍVÁNY PRO ÚČELY, KTERÝM MAJÍ SLOUŽIT!!!

Za představenstvo BD
Jaroslava Provazníková
předsedkyně

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)