Informační deska

Informace o postupu v jednání o prodeji pozemku pod naším bytovým domem do vlastnictví BD

Aktuální situace týkající se prodeje pozemku pod naším bytovým domem, který je vlastněn 100% Městem Odolena Voda, je taková, že Rada Města (RM) projednala na svém zasedání dne návrh na prodej tohoto pozemku našemu BD s tím, že tento záměr schválila a postoupila k projednání Zastupitelstvu Města (ZM) - viz zápis z jednání RM č. 4/2018 bod 4.1 na webových stránkách města.

Návrh na prodej pozemku by měl být zatím dle neoficiálního sdělení projednáván na jednání ZM dne 12.března 2018, kde by měla být stanovena cena, za jakou bude pozemek BD prodán. Oficiální program jednání ZM bude zveřejněn na webových stránkách Města Odolena Voda týden před konáním jednání ZM.

Vzhledem k tomu, že jednání ZM je veřejné, tak vás chci všechny jménem představenstva vyzvat k osobní účasti na jeho jednání.
JE TO V NAŠEM VLASTNÍM ZÁJMU, NEHLEDĚ NA TO, ŽE BUDEME MÍT I PROSTOR PRO EVENTUÁLNÍ OVLIVNĚNÍ VÝSLEDKU JEDNÁNÍ O PRODEJI POZEMKU.

Bude to první reálný krok vedoucí k převodu bytů do osobního vlastnictví a vzniku SVJ.

Jakmile bude program ZM na 12.3.2018 oficiálně publikován, pošlu upozornění prostřednictvím webové stránky BD Hojná Voda

Jaroslava Provazníková
předsedkyně představenstva BD

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)