Informační deska

Prodej pozemku pod bytovým domem - další vývoj

Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém jednání dne 12.3.2018
schválilo záměr prodeje pozemku pod naším bytovým domem.
Jednání zastupitelstva jsme se na základě pozvání starostky města
také zúčastnili s tím, že jsem měla i možnost veřejně vystoupit k
tomuto záměru a vysvětlit některé okolnosti související s prodejem
pozemku, zejména pokud se týká stanovení kupní ceny, kterou bude ještě
zastupitelstvo schvalovat na některém z příštích zasedání
(pravděpodobně v červnu 2018).
Současně chci také informovat, že jsme se dne 5.4.2018 přihlásili
oficiálně jako zájemci o koupi pozemku na základě záměru
zveřejněného na webových stránkách města Odolena Voda.

Jakmile bude schválen prodej pozemku včetně stanovení kupní ceny
zastupitelstvem města, tak bude svolána členská schůze, která bude
projednávat koupi pozemku. Na základě schválení koupě pozemku pak bude
uzavřena kupní smlouva.

O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat.

Za představenstvo BD Hojná Voda

Jaroslava Provazníková

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)