Informační deska

Vyúčtování 2017

Chci vás tímto informovat, že jsme již obdrželi vyúčtování služeb za rok 2017. Některým nájemníkům, které jsme zastihli doma, bylo vyúčtování předáno proti podpisu, ostatním bude zasláno poštou, tak aby bylo prokazatelně nájemníkovi doručeno (je to zákonný požadavek).
Reklamovat lze vyúčtování přímo u správcovské firmy DOMOS.
Přeplatky budou vyplaceny do konce června 2018, a to buď na účet, ze kterého jsou zálohy na služby placeny nebo složenkou u těch nájemníků, kteří účet nemají.

J. Provazníková

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)