Informační deska

Prohlášení vlastníka a rozdělení na bytové jednotky

Chci vás všechny jménem představenstva informovat, že byly zahájeny kroky k vypracování prohlášení vlastníka a rozdělení našeho domu na bytové jednotky. V průběhu první poloviny května proběhne zaměření 10 vybraných bytů. Jedná se o byty:

a) rozměrově identické, podle kterých budou pak do prohlášení vlastníka zaneseny byty ostatní, tím se tak zefektivní celý postup a měření se tak bude týkat jen vybraných nájemníků, které jsme se snažili vybrat tak, aby byly časově flexibilní.

b) rozměrově neidentické, které musí být tudíž změřeny pro účely prohlášení vlastníka všechny individuálně.

Kterých nájemníků se konkrétně dle výše uvedeného bude měření týkat, se dozví v dostatečném časovém předstihu (měření jednoho bytu si vyžádá cca 20 minut) včetně přesného termínu a času, kdy u jednotlivých nájemníků, kterých se bude tato činnost týkat, bude měření probíhat.

Měření bude provádět pracovník firmy Consultum s.r.o., která pro naše BD zajišťuje celý proces privatizace. Zároveň bude pracovník této firmy doprovázen některým ze členů představenstva.

Zpracování Prohlášení vlastníka a rozdělení domu na bytové jednotky je nezbytným krokem pro vznik Společenství vlastníků a převod bytů do osobního vlastnictví.

Jaroslava Provazníková
předsedkyně představenstva BD

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)