Informační deska

Zápis z členské schůze BD Hojná Voda 23. listopadu 2016

Datum události: 

23.11.2016

V zápisu z členské schůze BD Hojná voda naleznete všechny závěry členské schůze včetně usnesení k jednotlivým projednávaným bodům, jako je především budoucí změna právní formy (převod na Společenství vlastníků jednotek) a s tím související převod bytů do vlastnictví členů bytového družstva.

V této budeme průběžně publikovat informace o probíhajících jednáních, které se budou týkat privatizace bytů a vzniku Společenství vlastníků jednotek.

Zároveň bude publikován seriál příspěvků, kterými bychom chtěli přispět k pochopení výhod plynoucích z přechodu BD na právní formu Společenství vlastníků jednotek a s tím související privatizaci bytů.

Jaroslava Provazníková
předsedkyně představenstva BD

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)