Informační deska

Pozvánka na poslední členskou schůzi BD Hojná Voda

Datum události: 

21.06.2021

Vážení členové BD Hojná Voda,

dovoluji si vás všechny pozvat na poslední členskou schůzi BD Hojná Voda před jeho vstupem do likvidace. Pozvánka na tuto členskou schůzi je v příloze s uvedením programu. Nejdůležitějším bodem bude projednání vstupu BD do likvidace a volba likvidátora za účasti notáře.

Dovoluji si vás všechny požádat, aby jste si pokud možno udělali čas na tuto poslední členskou schůzi a zúčastnili se jí v hojném počtu. V případě, že se nemůžete z různých důvodů schůze zúčastnit, využijte prosím možnosti se nechat zastoupit na základě úředně ověřené plné moci. Formulář plné moci obdržíte současně s pozvánkou a dalšími dokumenty přímo do vašich poštovních schránek v průběhu tohoto týdne. NA DOPORUČENÍ PRÁVNÍKA BUDE AKCEPTOVÁNA PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ POUZE NA TOMTO FORMULÁŘI.
Členská schůze BD začne v 19,00, prezence bude zahájena v 18,30, vzhledem k účasti notáře prosím o dochvilnost.
Členská schůze BD a následně shromáždění vlastníků Revoluční 401 bude tentokrát probíhat v ZŠ Vítězslava Hájka, Odolena Voda.

Bezprostředně po ukončení členské schůze bude následovat první schůze shromáždění vlastníků Revoluční 401, pozvánku + další materiály obdržíte ve stejné obálce jako materiály k členské schůzi BD.

Za představenstvo BD a výbor SV Revoluční 401
Jaroslava Provazníková
předsedkyně představenstva BD + předsedkyně výboru SV

Příloha: 

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687