Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi BD Hojná Voda

Datum události: 

26.09.2018

Vážení členové bytového družstva Hojná Voda,

jménem představenstva BD vás srdečně zvu na členskou schůzi, která se bude konat dne 26.září 2018 v závodním klubu Aero Vodochody.
Jedná se o velmi důležité jednání, kde hlavním bodem bude schválení návrhu na koupi pozemku pod bytovým domem našeho BD do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo jeho prodej BD za cenu 660 tis. korun Cenu bude hradit v plné výši BD z vlastních zdrojů, což ale předpokládá schválení nadpoloviční většinou členů BD. Koupě pozemku je nezbytným krokem v dokončení procesu převodu bytů do osobního vlastnictví členům BD. PROTO JE NEZBYTNÁ VAŠE HOJNÁ ÚČAST NA ČLENSKÉ SCHŮZI.

Program členské schůze:
1) Schválení programu
2) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Informace o činnosti představenstva BD, stav hospodaření BD k 09/2018
4) Návrh na schválení koupě pozemku pod bytovým domem do vlastnictví BD
5) Informace o výsledku jednání s Městem Odolena Voda o převodu bytů do vlastnictví a dalším postupu
6) Návrh na schválení úhrady nákladů na zápis do KN a vyhotovení smlouvy o převodu bytů do vlastnictví
7) Návrh na schválení řádné a mimořádné odměny členům představenstva BD za rok 2018
8) Různé

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)