Informační deska

Informace o pokračování procesu převodu bytů do osobního vlastnictví a vzniku SVJ

Datum události: 

14.05.2017

Vážení členové bytového družstva,

dovolte mi, abych vás jménem představenstva informovala o současném stavu v procesu převodu bytů do osobního vlastnictví a vzniku Společenství vlastníků jednotek.
Jak již víte, tak jsme dostali souhlas Ministerstva místního rozvoje se zkrácením lhůty pro možnost převodu bytů do osobního vlastnictví, což bylo prvním předpokladem zahájení celého procesu.

Požádali jsme tedy Město Odolena Voda jakožto 51% vlastníka našeho BD o převod jeho vlastnického práva na bytové družstvo.

V minulých dnech jsem obdržela ze strany města návrh darovací smlouvy k tomuto podílu k připomínkám, což bylo zcela jistě potěšující i s tím, že darování bylo bezúplatné s tím, že BD ponese náklady související se změnou vlastníka na katastru nemovitostí apod. Z hlediska BD určitě akceptovatelné podmínky.

Nicméně následně jsme zjistili, že darovací smlouva se netýká současně pozemku pod naším domem, který je ze 100% vlastněn Městem Odolena Voda.

Aktuálně tedy Město řeší otázku, jakým způsobem bude realizován převod pozemku na naše BD. Z naší strany padl návrh na buď bezúplatný převod nebo prodej za symbolickou cenu.

Nyní tedy očekáváme protinávrh ze strany Města.

Celý proces nemůže aktuálně pokračovat dále.

Měla jsem za to, že je nutné vás o této situaci informovat, je pevným záměrem představenstva celý proces převodu bytů do osobního vlastnictví a vzniku SVJ dovést do zdárného konce. Vyřešení otázky převodu pozemku je jen zdržující překážkou, kterou, věřím, že ve spolupráci s Městem vyřešíme. O výsledku budete samozřejmě informováni.

Jaroslava Provazníková
předsedkyně představenstva BD Hojná Voda

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)