Informační deska

Opět odložený předmět ve společných prostorách!!

Datum události: 

22.03.2019

Vážení členové bytového družstva,

přes veškeré výzvy a žádosti jsem dnes opět nalezla ve společných prostorách odložený předmět (konkrétně se jedná o vchod 401 A). Uvedený předmět jsem na základě včerejšího upozornění odstranila ze společných prostor a bude se tomu tak dít i nadále.

ZNOVU OPAKUJI SPOLEČNÉ PROSTORY NEJSOU ODKLADIŠTĚ ANI SMEŤÁK!!!
PŘEDMĚTY, KTERÝCH SE CHCETE ZBAVIT, ODHAZUJTE DO POPELNIC NEBO SI ZAJISTĚTE ODVOZ DO SBĚRNÉHO DVORA.

Pokud nebude respektován zákaz ukládání předmětů ve společných prostorách, vezměte na vědomi, že představenstvo bude uvažovat o případném navýšení nájmu všech členů BD, tak abychom pokryli náklady na případné další odvozy!!! To je zcela v kompetenci představenstva.

Jak jsem již psala, tak celý úklid zajistilo 5 lidí, z toho byly 4 ženy a my nejsme skutečně tady proto, abychom uklízeli nepořádek po dalších členech BD!!! Považuji za nehoráznost, že další členové BD řeší svůj nepořádek na úkor lidí, kteří několikaletý nepořádek uklidili. Prosím, zamyslete se nad sebou.

Představenstvo odpovídá na pořádek a bezpečnost v domě a v tomto směru budeme důsledně postupovat!!!

Jaroslava Provazníková
předsedkyně představenstva BD

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)