Informační deska

Přísný zákaz odkládání předmětů ve společných prostorách domu

Datum události: 

21.03.2019

Vážení nájemníci,

jak jistě všichni víte, tak koncem února proběhl úklid společných prostor našeho domu. Byli jste informování na nástěnkách i s prosbou o pomoc. Nakonec celý úklid byl zvládnut ve 4 lidech, z čehož byli tři ženy a jeden muž. TO SVĚDČÍ O MNOHÉM!!!
Nicméně společné prostory byly uklizeny. O to více jsem byla překvapena, že uklizené prostory nevydržely ani měsíc a dnes jsem objevila ve společných prostorách opět odložené předměty.

Nevidím žádný důvod k tomu, aby předměty byly odkládány do společných prostor. Pokud se něčeho hodláte zbavit, tak není nic jednoduššího než je neprodleně odvézt do sběrného dvora, který je v Odolena Vodě k dispozici nebo si případně objednat kontejner. To si snad každý umí zajistit.

Vyzývám majitele odložených předmětů (konkrétně se jedná o nájemníka z vchodu 401 A), aby je okamžitě, nejpozději do pondělí 25.3.2019 odklidil, jinak budou odstraněny!!!

Opět zdůrazňuji, že ve společných prostorách domu NESMÍ BÝT ODKLÁDÁNY ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY A V TĚCH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH JAKO JSOU KOČÁRKÁRNY, SUŠÁRNY APOD. MOHOU BÝT POUZE PŘEDMĚTY PRO KTERÉ JSOU TYTO PROSTORY URČENY.

Pokud budou nalezeny další odložené předměty, tak budou bez upozornění odstraněny ze společných prostor!!!

Jaroslava Provazníková
předsedkyně představenstva

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)